Đón Trung Thu Ấm Áp Cùng Trẻ Em Bệnh Viện Lao Phổi Phạm Ngọc Thạch

Hoạt Động Công Ty

Vâng " WORK HARD, PLAY HARD! "

Bên cạnh những tháng ngày làm việc nỗ lực chăm chỉ, tập thể Thế Giới Mã Vạch không quên cùng nhau cải thiện chất lượng cuộc sống, giá trị tinh thần và những mối quan hệ xung quanh bằng những hoạt động vui chơi, khen thưởng tích cực, nhằm nâng cao tính kết nối và sức mạnh tập thể của tổ chức, các đơn vị và mỗi cá nhân trong đại gia đình Mã Vạch. Qua đó đại gia đình sẽ ngày càng vững mạnh và cùng nhau tiến bước xa hơn trên chặn đường thành công chông chênh phía trước.

Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 4/2018

Khen Thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Tháng 4/2018

Nhân lực là lực lượng nồng cốt là yếu tố chủ chốt duy trì, phát triển và tạo nên thành công của một doanh nghiệp. Nắm được tầm quan trọng đó, hằng tháng Giám đốc Thế Giới Mã Vạch đã trao tặng bằng khen nhân viên xuất sắc cho những cá nhân...

Đang hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 trang)
Yêu cầu báo giáYêu cầu báo giá