Giải pháp

Giải pháp quản lý kho nguyên vật liệu bằng công nghệ mã vạch

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU, PHỤ LIỆU CHO DOANH NGHIỆP

1/ NGUYÊN VẬT LIỆU, PHỤ LIỆU VÀ TẦM QUAN TRỌNG? Nguyên vật liệu, phụ liệu là một trong những yếu tố chính cấu thành nên thực thể sản phẩm (bên cạnh các yếu tố khác như sức lao động, đối tượng lao động). Trên thực tế, chất lượng, số lượng của nguyên vật liệu, phụ liệu…

Giải pháp RFID quản lý thư viện tự động hóa thông minh

GIẢI PHÁP RFID QUẢN LÝ THƯ VIỆN TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH

Các vấn đề tồn tại trong quản lý thư viện Quản lý thư viện bao gồm nhiều đối tượng cần được quản lý như sách (hồ sơ, luận văn, giáo trình,…), thành viên (học sinh, sinh viên,…), hoạt động mượn – trả sách,… với các vấn đề sau: Đối với sách gồm hồ sơ, luận…

Ứng dụng công nghệ rfid trong quản lý kho

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG QUẢN LÝ KHO

Công nghệ RFID trong quản lý kho là gì? RFID (viết tắt của: Radio Frequency Identification) hay công nghệ RFID là công nghệ nhận dạng sử dụng tần số vô tuyến. Khi ứng dụng công nghệ RFID, thiết bị đầu đọc chuyên dụng sẽ nhận dạng và đọc các thông tin bên trong chip ở tag RFID ở khoảng…