Mã vạch DPM (Direct Part Marking) là gì? Ứng dụng, máy quét - Thế giới mã vạch

MÃ VẠCH DPM (DIRECT PART MARKING) LÀ GÌ? ỨNG DỤNG, MÁY QUÉT

MÃ VẠCH DPM LÀ GÌ? DPM được viết tắt bởi Direct Part Marking tạm dịch là đánh dấu từng phần. Mã vạch DPM là loại mã vạch được đánh dấu vĩnh viễn trên bề mặt đối tượng định danh thông qua phương pháp khắc. Các vật liệu được sử dụng mã vạch khắc vĩnh viễn DPM thường gặp…

Loại tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm - Cách in, những điều cần biết - Thế Giới Mã Vạch

TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HÓA – CÁCH IN, NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HÀNG HÓA, SẢN PHẨM LÀ GÌ? Tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm là một loại tem nhãn dán được dán trực tiếp lên bao bì sản phẩm có chứa các thông tin được kiểm duyệt về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất,… của sản phẩm đó….

Tem nhãn dán ống nghiệm - Cách in ấn và sử dụng hiệu quả nhất - Thế Giới Mã Vạch

TEM NHÃN DÁN ỐNG NGHIỆM – CÁCH IN ẤN, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NHẤT

TEM ỐNG NGHIỆM LÀ GÌ? ỨNG DỤNG Tem ống nghiệm được in ấn bằng decal in tem và máy in mã vạch, có chức năng thể hiện các thông tin liên quan đến vật chất được bảo quản bên trong ống nghiệm như thành phần, mã lưu trữ, thời gian thực nghiệm, … hỗ trợ cho các hoạt…