TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi Thế Giới Mã Vạch

Tầm nhìn:

Trở thành công ty tốt nhất và dẫn đầu trong thị trường phân phối giải pháp và thiết bị Mã số Mã vạch tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

Nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp Việt.

Giá trị cốt lõi: