Chào mừng đến với Thế Giới Mã Vạch

Máy in mã vạch - Máy in tem nhãn Monarch

Máy in mã vạch Monarch Ultra Platinum 6039

Ultra Platinum 6039

Call...

Sơ lược về monarch

Hiện nay Monarch đã thuộc về AveryAvery được sáng lập bởi R. Stanton Avery vào năm 1935 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Ban đầu, Avery chỉ là nhà phân phối nhãn dán, nhãn mác may mặc, thẻ RFID hoặc các sản phẩm nhãn mác phục vụ y khoa. Về sau đổi tên thành Avery Dennison sau khi sáp nhập với công ty Dennison và năm 1990.

Avery Dennison tạo ra một bộ phận riêng biệt cho các sản phẩm văn phòng như chất kết dính, nhãn file và phù hiệu tên vào năm 1982. Các bộ phận và sản phẩm của nó, được bán dưới thương hiệu Avery và logo, tương phản với bộ phận vật liệu lớn hơn của công ty trong đó sản phẩm của mình đã được hoàn tất ( " chuyển đổi ") vật liệu, và họ đã nhắm vào người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp.

Trong 30 tiếp theo, các bộ phận lớn, như máy tính cá nhân đã tạo ra một thị trường cho các phương tiện truyền thông có thể in cả ở nhà và tại nơi làm việc. Tuy nhiên, với sự gia tăng của email và sự suy giảm trong thư thông thường, thị trường văn phòng phẩm như một toàn thể bắt đầu giảm. Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Avery Dennison hoàn thành việc bán văn phòng và các sản phẩm tiêu dùng và kinh doanh thứ hai, thiết kế và chế Solutions, CCL Industries. CCL mua Avery sản phẩm thương hiệu văn phòng cùng với các doanh nghiệp. Avery Dennison giữ lại tên đầy đủ của nó, lịch sử, thương hiệu và logo.

Sản phẩm của Mornach:

Ultra Platinum 6039

Máy in mã vạch Monarch Ultra Platinum 6039