Chào mừng đến với Thế Giới Mã Vạch

Máy in hóa đơn - Máy in bill Birch

Máy in hóa đơn Birch PRP 188

PRP 188

Call...

Máy in hóa đơn Birch PRP-085

PRP-085

Call...

Máy in hóa đơn Birch PRP 088

PRP 088

Call...

Máy in hóa đơn Birch PRP 250

PRP 250

Call...

Máy in hóa đơn Birch PRP 080

PRP 080

Call...

Sơ lược về birch