Chào mừng đến với Thế Giới Mã Vạch

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Uniform

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Uniform MSR206U-3HL

MSR206U-3HL

Call...

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Uniform MSR213U

MSR213U

Call...

Sơ lược về uniform