Chào mừng đến với Thế Giới Mã Vạch

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Tysso

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Tysso MSR-33

MSR-33

Call...

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Tysso MSE -770

MSE -770

Call...

Sơ lược về tysso