Chào mừng đến với Thế Giới Mã Vạch

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Ec-Line

Đầu đọc, ghi, xóa thẻ từ Ec-Line EC-C202D

EC-C202D

Call...

Sơ lược về ec-line